Kategoriye Göre Konular

AİLE (9)

 Babaların, evlilik dışı ve istemedikleri çocuklarına karşı hiç bir yükümlülükleri yoktur.

 Çalışan çiftlerden biri bebek doğduktan sonra 3 yıl hiçbir işte çalışmamalıdır.

 Çocuk sahibi olmak isteyen bireyler, devletin sağlayacağı zorunlu ebeveynlik eğitimlerini tamamlamalı ve ebeveynlik kriterlerini her zaman yerine getirmelidir.

 Devletin evlilik üzerinde hiçbir kontrolü olmamalıdır.

 Evli çiftlerin vücutlarının görünebilir bir yerine, evli olduklarını belirten bir damga vurulmalıdır.

 Evlilik dışı ilişkilerde çiftlerin birbirine karşı hak ve sorumlulukları olmalıdır.

 İşsizlik direk boşanma sebebi sayılmalıdır.

 Kumarbazların maaşları eşlerine yatırılmalıdır.

 Tek ebeveynlik serbest bırakılmalıdır.


AVRUPA BİRLİĞİ (10)

 AB devletleri ülkelerindeki islamı yayma amaçlı oluşumları finansal olarak desteklemelidir.

 AB Merkezi Bütçe’ye geçmelidir.

AB sosyal, siyasal ve ekonomik açıdan hedeflerine ulaşmakta başarısız olmuştur.

 AB Türkiye’ye hayır demelidir.

 AB ülkeleri, göçmen mahallelerini dağıtmalıdır.

 AB, vasıfsız göçmen işçileri sınır dışı etmelidir.

 Avrupa Birliği, Avrupa Birleşik Devletleri’ne dönüştürülmelidir.

 Avrupa Birliği üye ülkeleri Rusya ile ayrı ayrı enerji anlaşması imzalamamalıdır.

 Avrupa Birliği Yunanistan’a finansal destek sağlamamalıdır.

 Yunanistan Euro Bölgesi’nden çıkmalıdır.


BASIN VE SANSÜR (8)

 Batı demokrasilerinde, sosyal kargaşa ve kaos dönemlerinde sosyal medya geçici olarak kapatılmalıdır.

 Devletler hiç bir şart altında sansür yapamamalıdır.

 Gazetecilerin haber kaynaklarını açıklamama hakları ellerinden alınmalıdır.

 Google Çin’den çekilmelidir.

 Hükümet şart koşar ki seçim döneminde gazete yazarları siyasi görüşlerini açıklamalıdır.

 Kamu kurumlarının medya kuruluşlarına akreditasyon uygulaması yasaklanmalıdır.

 TMSF’nin el koyduğu basın kuruluşlarının satış işlemleri tamamlanana kadar faaliyetleri durdurulmalıdır.

 TRT özelleştirilmelidir.


BİLİM VE ETİK (8)

 Irksal özellikleri değiştirmeye yönelik estetik operasyonlar yasaklanmalıdır.

 İnsan genetiğini geliştirmeye yönelik tüm legal engeller kaldırılmalıdır.

 İnsan zekası üzerinde ırka dayalı genetik araştırmalar yasaklanmalıdır.

 Kişiler para karşılığında ölüm riski içeren deneylere katılabilmelidirler.

 Mahkumlar üzerinde klinik deneyler yapılabilmelidir.

 Müebbet hapis cezası alanların üzerinde tıbbi deneyler uygulanabilir.

 Zihinsel engelli çocukların bedensel gelişimi tıbbi müdahaleyle durdurulmalıdır.

 Zihinsel engelliler kısırlaştırılmalıdır.


ÇEVRE (7)

 Çevreye zarar veren yatırımlar yöre halkının onayına sunulmalıdır.

 Ekonomik kalkınma uğruna çevreye zarar verilebilir.

 Enerji santrallerinin kurulumunda bölgesel referanduma gidilmelidir.

 Gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren Avrupa şirketleri, bu ülkelerde AB çevre standartlarına bağlı kalmalıdır.

 Gelişmekte olan ülkelerin karbon emisyonlarındaki düşüş bu ülkelerin gelişmiş ülkelerden alacakları ekonomik yardımlar için ön şart olmalıdır.

 Greenpeace çevrenin korunması için terör eylemleri düzenleme kararı almalıdır.

 Sera gazı ve karbon emisyonu kotalarının ticaretine izin verilmelidir.


ÇOCUK HAKLARI VE İSTİSMAR (12)

 15 yaşının altındaki çocuklar para karşılığı hiçbir işte çalışmamalıdır.

 18 yaşından küçüklerin TV’de yayınlanan herhangi bir yarışmaya katılması yasaklanmalıdır.

 18 yaşına basan çocukların sabıka kayıtları silinmelidir.

 Ailelerin dini sebeplerle çocuklarının tıbbi tedavisini reddetme hakkı olmamalıdır.

 Anime çocuk pornosu serbest bırakılmalıdır.

 Çocuklara ailelerinden izin kağıdı getirmeleri halinde okullarda sigara içme hakkı tanınmalıdır.

 Çocuk tacizinden hüküm giymiş kişilerin yaşadığı yerin sakinlerine, bu kişinin orada yaşadığı bildirilmelidir.

 Devlet bütün çocukları doğumlarından itibaren ailelerinden alıp eşit maddi koşullarda yetiştirmelidir.

 Erkek çocukları sünnet olma kararlarını 18 yaşından sonra kendileri vermelidir.

 Evlatlık edinilecek çocuklar açık arttırma yöntemi ile ailelere satılmalıdır.

 Mahkum annelerin çocuklarını yanlarında yetiştirmelerine izin verilmemelidir.

 Uluslararası evlat edinme yasaklanmalıdır.


DEVLET SİSTEMİ (7)

 Anayasa Mahkemesi üyeleri halk tarafından seçilmelidir.

 Kürt halkı ayrılma için referanduma gidebilmelidir.

 Meclise yalnızca en yüksek oyu alan iki parti girebilmelidir.

 Örtülü ödenek kaldırılmalıdır.

 T.C. federe devlet olmalıdır.

 Tek başına iktidar yasaklanmalıdır.

 Vatandaşlar yasa teklifi hazırlayıp referanduma sunabilmelidir.


DİN (10)

 Devlet din üzerindeki bütün teşvikleri kaldırmalı ve ateist grupları teşvik etmelidir.

 Devlet talebe bağlı olarak tüm dini gruplara finansman sağlamalıdır.

 Din dersi kaldırılmalıdır.

 Dine hakaret ifade özgürlüğü sayılmalıdır.

 Dini bayramlarda resmi tatil uygulaması kaldırılmalıdır.

 Hapishanelerde dine dayalı rehabilitasyon uygulanmalıdır.

 Hiçbir devlet kurumu veya özel bir kurum 18 yaşından küçük kişilere dini eğitim vermemelidir.

 Scientology Kilisesi yasaklanmalıdır.

 Toplu halde yapılan tüm din faaliyetleri yasaklanmalıdır.

 Vaazları diyanet işleri başkanlığı yerine imamlar kendileri hazırlamalıdır.


EĞİTİM (15)

 Aileler çocuklarını evde eğitebilmelidir.

 Akademik unvanlar denetlenmelidir.

 Dershaneler kapatılmalıdır.

 Devlet üniversitelerine yapılan finansal destek bilimsel üretkenliğe endekslenmelidir.

 Devlet yeni üniversitelerin kurulması yerine, var olan üniversiteleri geliştirmelidir.

 Gelişmemiş bölgelerde çocuklar ailelerinin izinleri alınmaksızın, zorunlu eğitimlerini yatılı okullarda almalıdır.

 Gelişmemiş bölgelerde kız ve erkek okulları açılmalıdır.

 Geri kalmış bölgelerdeki öğrencilere sınavlarda pozitif ayrımcılık yapılmalıdır.

 Herkese anadilde eğitim hakkı verilmelidir.

 İmam-hatip okullarına kız öğrenciler kabul edilmemelidir.

 Öğretmenlerin maaşları öğrencilerinin başarısına göre belirlenmelidir.

 Taşra üniversiteleri kapatılmalıdır.

 Tüm devlet üniversiteleri vakıflaştırılmalıdır.

 Üniversitelerde zorunlu ders uygulaması kaldırılmalıdır.

 Üniversiteler kendi müfredatlarını belirleyebilmelidir.


EKONOMİ (25)

 Birleşme ve devralma yoluyla tekelleşmelere izin verilmelidir.

 Çiftçilere sağlanan tarım desteği durdurulmalıdır.

 Devlet, borsaya kayıtlı şirketlerin bilançosundaki borç miktarına üst limit koymalıdır.

 Devlet ekonomik teşvikleri sadece yüksek teknoloji üreten sektörlere vermelidir.

 Devlet, sisteme giren paranın kaynağını sorgulamamalıdır.

 Devlet, yurtdışından getirilen mevduatlara sınırsız garanti vermelidir.

 Dolaylı vergiler kaldırılmalıdır.

 Dünya üzerindeki bütün korumacı ekonomik tedbirler kaldırılmalıdır.

 Ekonomik kriz dönemlerinde büyük şirketlerin işçi çıkarması yasaklanmalıdır.

 Ekonomik kriz zamanlarında “kara liste uygulaması” kaldırılmalıdır.

 Gelişmiş Ülkeler global krizle mücadelede yeni korumacı önlemler almamalıdır.

 Kredi kartıyla yapılan alışverişlerde taksit uygulaması kaldırılmalıdır.

 Merkez Bankası batış ilan eden bankalara garantör olmaktan vazgeçmelidir.

 Merkez Bankası’nın özerkliği kaldırılmalıdır.

 Petrol üzerindeki tüm vergiler kaldırılmalıdır.

 Suyun fiyatlandırılması tamamen piyasaya bırakılmalıdır.

 Şirketler işe alımlarda bulundukları ülkenin vatandaşlarına öncelik tanımalıdır.

 Tarım politikası uluslar üstü olmalıdır.

 TOKİ özelleştirilmelidir.

 Türkiye büyümeyi fiyat istikrarına tercih etmelidir.

 Türkiye ekonomi politikalarında cari açığı azaltmaya öncelik vermelidir.

 Türkiye et ithalatını serbest bırakmalıdır.

 Türkiye, Gümrük Birliği’nden çıkmalıdır.

 Uluslararası pazardaki ürünlere küreselleşme vergisi konulmalıdır.

 Üretim araçlarının özel mülkiyeti kaldırılmalıdır.


GÜNCEL (17)

 12 Eylül yönetimi yargılanmalıdır.

 301. madde kaldırılmalıdır.

 Amerikan hükümeti sıfır noktasına cami yapımına izin vermelidir.

 Arap ülkeleri Fransa çarşaf yasağını kaldırana kadar Fransa’ya petrol satmamalıdır.

 BDP Meclisten çekilmelidir.

 BDP ve CHP birleşmelidir.

 Çin Olimpiyatları boykot edilmelidir.

 DTP kapatılmalıdır.

 Ergenekon davasına özel yetki ile uluslararası ceza mahkemesi bakmalıdır.

 Fethullah Gülen’in kabul etmesi durumunda, CHP Gülen Cemaati ile işbirliği yapmalıdır.

 Guantanamo kapatılmamalıdır.

 Katar ve Rusya’ya verilen dünya kupası organizasyonları geri alınmalıdır.

 Mevcut buğday krizi yüzünden, tüm uluslararası buğday ticareti Birleşmiş Milletler üzerinden yapılmalıdır.

 TFF, şike iddialarıyla ilgili karar vermek için ceza yargılamasının sonuçlanmasını beklemelidir.

 Uluslararası Ceza Mahkemesi, Sudan Devlet Başkanı El Beşir hakkındaki tutuklama emrini kaldırmalıdır.

 Wikileaks’in kurucusu Julian Assange öldürülmelidir.

 Wikileaks hiç olmamalıydı.


GÜVENLİK VE TERÖR (17)

 Bireysel silahlanma yasaklanmalıdır.

 Devletlerinin terörist ilan ettiği gruplarla ilgili haberlerde, medya kuruluşları teröristten başka bir ifade kullanamamalıdır.

 Devletler terörist liderleri için öldürme emri verememelidir.

 Herhangi bir suçu kamu görevlilerine ihbar edenlere para verilmelidir.

 Herkese her zaman bedelli askerlik hakkı tanınmalıdır.

 Kara mayını kullanımı yasaklanmalıdır.

 Koruculuk uygulaması kaldırılmalıdır.

 Özel askeri ve güvenlik şirketleri kapatılmalıdır.

 PKK’nın silah bırakması karşılığında Abdullah Öcalan serbest bırakılmalıdır.

 PKK’ya silahlarını bırakma ve teslim olma karşılığında siyasete girme hakkı vermelidir.

 Savaş esirlerinin serbest bırakılması için mahkumlar takas edilebilmelidir.

 Terörist grupların mensuplarına silah bırakmaları için para ödenmelidir.

 Terörle mücadelede işkence meşru bir araçtır.

 Terörle mücadele eden ülkelerin medya kuruluşları savaş görüntülerine yer vermemelidir.

 Terör propagandası yapmak ve terör örgütünü övmek suç olmamalıdır.

 Türkiye PKK sorununun çözümü için Kuzey Irak Kürtleri ile masaya oturmalıdır.

 Zorunlu askerlik sistemine dayalı ordu terk edilerek, profesyonel ordu kurulmalıdır.


HAYVAN HAKLARI (2)

 Evcil hayvan beslemek yanlıştır.

 Hayvanlar hiçbir şekilde eğlence amaçlı kullanılmamalıdır.


HUKUK (36)

 Adli para cezasının yerini zorunlu sosyal hizmet almalıdır. 2010istanbul

 Aile içi şiddet suçları şikayete bağlı olmamalıdır.

 Alkollü sürücünün aracına binenler de ceza almalıdır.

 Anayasal yargı düzeni olmamalıdır. 2010bilkent

 Bir suça maruz kalan kişiye makul ölçüde yardım etmemek suç sayılmalıdır.

 Çocukları intihar eden aileler cezalandırılmalıdır.

 Çocuk tacizcileri hadım edilmeleri karşılığında serbest bırakılmalıdır.

 Dava süreci boyunca her türlü yorum yapılabilir.

 Ensest olaylarında yargı sürecine girilmeden önce olayı bilmesine rağmen ihbarda bulunmayan herkes ensest suçundan yargılanmalıdır.

 Hapis cezaları para cezasına çevrilememelidir.

 Hayat kadınlarına tecavüz edenler normalden daha az ceza almalıdır.

 Hukukta zaman aşımı uygulaması kaldırılmalıdır.

 İyi halden dolayı ceza indirimi kaldırılmalıdır.

 Kaçırılma olaylarında fidye verenler cezalandırılmalıdır.

 Kadına şiddet suçlarından mahkum olanlara, topluma ifşa edici ceza da verilmelidir.

 Kadınlara karşı işlenen şiddet suçları daha fazla ceza almalıdır.

 Karşılıksız çek verenlerin muhatap bankalarına, ödenmeyen çek meblağ üzerinden ceza mahsup edilmelidir.

 Kişinin sosyoekonomik durumu cezalandırılmasında dikkate alınmalıdır.

 Kriz dönemlerinde işlenen hırsızlık suçlarında ceza indirimi uygulanmalıdır.

 Mahkemeler ölüm cezası verebilmelidir.

 Mahkumlara daha ağır hapishane koşullarını kabul etmeleri şartıyla ceza sürelerini azaltma imkanı tanınmalıdır.

 Müebbet hapis cezası kaldırılmalıdır.

 Ömür boyu hapis cezası alan kişilerin idam cezasını seçme hakkı olmalıdır.

 Polisler görevi dışında işlediği suçlar sebebiyle diğer bireylere göre daha fazla ceza almalıdır.

 Savcılara zanlılarla ceza pazarlığı yapma hakkı verilmelidir.

 Sosyal medya kullanıcıları, mahkemelerde özel hayatın gizliliğine ilişkin koruyucu hükümlerden faydalanamamalıdır.

 Suça teşebbüsler suç işlenmiş gibi ceza almalıdır.

 Suç olaylarında suçlunun yaşı yargı kararını etkilememelidir.

 Tarafların anlaştığı durumlarda devlet tarafından açılan kamu davaları düşmelidir.

 Tecavüz suçlularına kimyasal hadım uygulanmalıdır.

 Telekomünikasyon izlemesi yoluyla elde edilen bilgiler delil olarak kullanılamamalıdır.

 Töre kastı, cinayetlerde hafifletici neden olarak sayılmalıdır.

 Türkiye’de ceza davalarında jüri sistemi uygulanmalıdır.

 Ünlülere işledikleri suçlar için daha ağır cezalar verilmelidir.

 Yasadışı elde edilen kanıtlar mahkemede delil olarak kullanılabilmelidir.

 Zanlının birinci derece yakınlarının zanlıyı saklaması veya kaçırması suç olmaktan çıkarılmalıdır.


İŞÇİ HAKLARI VE ÇALIŞMA HUKUKU (14)

 Devlet çalışma saatlerine limit koymamalıdır.

 Grev hakkı kaldırılmalıdır.

 İş başvurularından isim, fotoğraf, cinsiyet, doğum yeri gibi her türlü kişisel bilgi çıkarılarak sadece iş ile ilgili özgeçmiş bilgileri kalmalıdır.

 İşçileri grevde olan şirketlerin reklam yapması yasaklanmalıdır.

 İşçiler şirketlerinden ayrıldıklarında, ayrıldıkları şirketlere tazminat ödemelidirler.

 İş hayatında çok çirkinlere pozitif ayrımcılık uygulanmalıdır.

 İş sözleşmesini kısıtlayan tüm düzenlemeler kaldırılmalıdır.

 Kamu işçilerinin grev hakkı kaldırılmalıdır.

 Kadınlara iş başvurularında hamile kalmayı düşünüp düşünmediği sorulabilmelidir.

 Memurların iş güvencesi kaldırılmalıdır.

 Mobbing suçu işleyenler belli bir süre iş hayatından men edilmelidir.

 Özel şirketlerde sabıkalılar için kota olmamalıdır.

 Şirketler, fiziksel görünüşlerine göre çalışanlarının işlerine son verebilmelidir.

 Uluslararası işçi çalıştırma standartlarına uymayan şirketlerden mal alınmamalıdır.


KURGU (5)

 Almanya Rusya’ya saldırdığında, Türkiye Almanya’ya karşı 2. Dünya Savaşı’na girmeliydi. (Savaşın sonuçlarının bugünki gibi olacağı varsayımına dayanarak)

 Alternatif gerçeklik firmaları serbest bırakılmalıdır. (Gelecekte her türlü deneyimi sanal olarak yaşamayı mümkün kılan alternatif gerçeklik makinelerinin geliştirildiği ancak sonrasında muhafazakar çevrelerin baskılarıyla yasaklandığı varsayımından hareketle)

 Herhangi bir devletin veya toplumun sosyal sözleşmesi altında yaşamak istemeyenlerin, bütçesi tüm ülkeler tarafından ortak karşılanmak üzere, okyanus üzerinde inşa edilecek yapay bir yaşam alanında hiçbir kurala bağlı olmaksızın yaşamalarına izin verilmelidir. (Uzak gelecekte her türlü sosyal, siyasal ve ekonomik problemin çözüldüğü bir dünyada)

 Herkesin canlıyken vücudunu dondurtup saklatma hakkı olmalıdır. (Gelecekte tekrar hayata dönmeyi sağlayan bir teknolojinin geliştirilip geliştirilemeyeği belirsiz.)

 TBMM 1 Mart Tezkeresine ‘evet’ demeliydi.


KÜLTÜR VE SANAT (5)

 “360 Anlaşması” (“360 deal”) yasaklanmalıdır.

 Devlet kültürel aktivitelere ayırdığı ödenekleri halkın taleplerine göre belirlemelidir.

 Devlet, sanatçıların ürettikleri eserlerden elde ettikleri gelirlerden vergi almamalıdır.

 Popüler yarışma programları sanata zarar vermektedir.

 Tarihi eserler çıkarıldıkları ülkelere geri iade edilmelidir.


ÖZGÜRLÜKLER VE İNSAN HAKLARI (31)

 Açlık grevine girmiş kişilere zorla yemek yedirilmelidir.

 Afrika kıtasında, yetişkinlere yönelik yapılan gıda yardımları, kısırlaştırma şartına bağlanmalıdır.

 Askerler hükümetleri savaşlardaki yanlış kararları için dava edebilmelidir.

 Aşağılama ve şiddet içeren pornografik yayınlar yasaklanmalıdır.

 Çalışmadıkları sürece sosyal güvenlikten yararlanmamaları şartıyla, işçilere serbest dolaşım hakkı tanınmalıdır.

 Devlet hiçbir şekilde internet erişimini kısıtlayamamalıdır.

 Devlet mahkumlara ayda bir kere bedava seks imkanı sağlanmalıdır.

 Devlet tarafından atanan avukatlara davayı üstlenmeme hakkı tanınmalıdır.

 Fuhuş serbest bırakılmalıdır.

 Gecekondu bir haktır.

 Görsel sanatta nefret, hakaret, kötüleme, aşağılama da dahil olmak üzere hiçbir şekilde ifade özgürlüğü sınırlandırılamaz.

 Güvenlik görevlileri dışındaki kamu personelinin mecburi hizmet uygulamasına son verilmelidir.

 Her insana istediği her durumda ölme hakkı tanınmalıdır.

 İnternet üzerinden dosya paylaşımının önündeki tüm hukuki engeller kaldırılmalıdır.

 İzin almaksızın her türlü protesto, her yerde serbest bırakılmalıdır.

 Kamu hizmeti verenler de türban takabilmelidir.

 Kişinin rızası olduğu sürece insan eti yemek serbest bırakılmalıdır.

 Kumar oynamak serbest olmalıdır.

 Mahkumlar zorla çalıştırılmalıdır.

 Miras kaldırılmalıdır.

 Mobeseler kaldırılmalıdır.

 Otopsi yapılması için her durumda bireyin önceden verilmiş izni veya yakınlarının izni aranmalıdır.

 Ölümüne düello serbest bırakılmalıdır.

 Özel mülkiyete tabi yerlerde mülkiyet sahibi, dilediği kriterle istediği kişiye ayrımcılık yapabilmelidir.

 Para karşılığı taşıyıcı annelik yasal olmalıdır.

 Saadet zincirleri serbest bırakılmalıdır.

 Üniversitelerde siyasi örgütlenmelere izin verilmelidir.

 Üniversitelerde türban yasağı kaldırılmalıdır.

 Vatandaşlara vicdani red hakkı tanınmalıdır.

 Ünlü giyim markalarına büyük beden kreasyon, kampanya vs. yapma zorunluluğu getirilmelidir.

 Ünlülerin özel hayatı hiçbir şekilde medyada yer almamalıdır.


SAĞLIK (26)

 Anoreksiya hastaları zorla doyurulmalıdır.

 Beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların organ bağışı zorunlu hale getirilmelidir.

 Bilinci yerinde olmayan hastalara yapılan tıbbi müdahalelerde yakınlarının izni aranmamalıdır.

 “Dehçet” hastalığı teşhisi konulan hastalara hastalıkları söylenmemelidir.

 Devlet estetik operasyon masraflarının bir kısmını karşılamalıdır.

 Devlet liselerde bedava kondom dağıtmalıdır.

 Doktorların 18 yaşın altındaki kızlar için doğum kontrol ilacı yazmasına izin verilmelidir.

 Fast food şirketlerinin çocuklara yönelik reklam ve kampanyaları kaldırılmalıdır.

 Fast food ürünlerine uygulanan vergi oranı artırılmalıdır.

 Genetik bozukluğu olan çiftlerin çocuk doğurması yasaklanmalıdır.

 İlaç firmalarının reklam yapmasına izin verilmelidir.

 Kadının ciddi ölüm tehlikesi bulunan durumlarda devlet zorla kürtaj yaptırmalıdır.

 Kalıcı hasara sahip embriyo hamilelikleri bitirilmelidir.

 Kürtaj yaptırmak için başvuran kadınlara fetuslarının 4D ultrason fotoğrafları gösterilmeli, kalp atışları dinletilmeli ve düşünmeleri için 24 saat bir ek süre daha verilmelidir.

 Obezlere kilo verdirmeye yönelik TV yarışmaları ( Yeni Bir Hayat, The Biggest Loser v.s) yasaklanmalıdır.

 Organ nakillerinde sağlıklı bir hayat yaşamış insanlara öncelik verilmelidir.

 Organ satışı serbest bırakılmalıdır.

 Ölümcül bir bulaşıcı hastalık taşıyan kişilerin yüzlerine bu hastalıklarını belirten bir dövme yapılmalıdır.

 Ölümcül hastalığı olan insanlar üzerinde ilaç testleri onların rızası olmadan yapılmalıdır.

 Ölümcül hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların patent hakları kaldırılmalıdır.

 Pornografik yayınlarda prezervatif kullanımı zorunlu hale getirilmelidir.

 Profesyonel alternatif tıp uygulamaları Sağlık Bakanlığı onayına tabi tutulmalıdır.

 Sigara şirketlerine sosyal sorumluluk programları yürütmesi zorunluluğu getirilmelidir.

 Sigara ve alkol reklamları yasal olmalıdır.

 Spor organizasyonlarına fast-food şirketlerinin sponsor olması yasaklanmalıdır.

 Uyuşturucu bağımlısı kadınların hamilelikleri sonlandırılmalıdır.


SEÇİMLER VE SEÇİM SİSTEMİ (10)

 Aday olmadıkları takdirde, aktör, müzisyen, sporcu gibi ünlü kişiler seçim kampanyalarına hiçbir şekilde katılamamalıdır.

 Hükümetler bağlayıcı olduğunu belirttiği vaatlerini yerine getiremediği takdirde otomatik olarak yeniden seçime gidilmelidir.

 Oy kullanmamak siyasi bir hak olmalıdır.

 Seçimler açık oylama metoduyla yapılmalıdır.

 Seçimlerde nitelikli oy kullanılmalıdır.

 Seçimlerde vatandaşların kullanacağı oy sayısı ekonomik durumlarıyla ters orantılı olmalıdır.

 Seçim öncesi yapılan anketlerin yayımlanması yasaklanmalıdır.

 Seçmenlere, genel seçimlerde karşı oy kullanma hakkı verilmelidir.

 Vatandaşlar oylarını satabilmelidir.

 Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Türkiye’de oy kullanamamalıdır.


SİYASET VE SİYASİ PARTİLER (13)

 Din temelli siyasi parti kurulabilir.

 Dokunulmazlıklar kaldırılmalıdır.

 Etnik milliyetçiliğe dayalı siyaset yapan partiler kapatılmalıdır.

 Gerçek ve tüzel kişiler limit olmaksızın siyasi partilere bağışta bulunabilmelidir.

 Kabine üyelerinin birbiriyle çelişen açıklamaları güven oylaması nedeni olmalıdır.

 Milletvekili adayları merkez kurulu yerine direkt olarak partilerin üyeleri tarafından seçilmelidir.

 Milletvekilleri, milletvekili oldukları süre içerisinde meclis dışındaki konuşmalarından da sorumlu olmamalıdır.

 Seçime girmeye hak kazanmış bütün partilere eşit miktarda hazine yardımı verilmelidir.

 Siyasilerin özel hayatı olmalıdır.

 Siyasi partilere hazine yardımı kesilmelidir.

 Siyasi partiler kanunundan, parti kapatma cezası çıkarılmalıdır.

 Siyasi parti liderlerinin görev süresi kısıtlanmalıdır.

 TSK üyeleri hiçbir konuda kamuya açıklama yapmamalıdır.


SOSYAL ADALET (13)

 Açlık sınırının altında yaşayanlar terör eylemleri düzenlemelidir.

 Belirli bir gelir üzerinde kazananlardan %100 gelir vergisi alınmalıdır.

 Devlet ekonomik kriz zamanlarında öncelikli olarak şirketler yerine bireylere maddi yardımda bulunmalıdır.

 Devletin parasal af yapma hakkı olmamalıdır.

 Ev hanımlarına maaş bağlanmalıdır.

 Gelir vergisi oranı herkese eşit olmalıdır.

 Gelişmekte olan ülkelerde çocuk sahibi olanlardan ekstra vergi alınmalıdır.

 Kamu personeli alımında mülakat uygulaması kaldırılmalıdır.

 Sosyal devletin sınırları genişletilerek herkese belirli bir refah düzeyinin üzerinde yaşama hakkı verilmelidir.

 Tek tip askerliğe geçilmelidir.

 Üniversite mezunları daha fazla gelir vergisi ödemelidir.

 Üniversite mezunları terör bölgelerinde askerlik yapmamalıdır.

 Yerel asgari ücret uygulamasına geçilmelidir.


SOSYAL GÜVENLİK (6)

 Çalışanlar kendi istekleriyle sosyal güvenlik sisteminden çıkabilmelidir.

 Devlet 75 yaşın üzerindeki kişilerin sağlık giderlerini karşılamamalıdır.

 Devlet, güvenlik ve adalet dışında hiçbir hizmet sunmamalıdır.

 Devlet hiçbir sağlık hizmeti vermemeli ve vatandaşlarının hiçbir sağlık harcamasını karşılamamalıdır.

 Devlet karşılıksız sosyal güvenlik verdiği vatandaşlarının öldükten sonra organlarını almalıdır.

 Devlet sosyal sigorta sektöründen çekilmelidir.


SPOR (21)

 Astronomik ücretler alan sporcuların ücretlerine sınırlama getirilmelidir.

 Belediyeler profesyonel spor kulüplerine maddi destek vermemelidir.

 Demokratik olmayan ülkeler, uluslararası spor organizasyonları ev sahipliği yapamamalıdır.

 Devşirme sporcular milli takımlarda yer almamalıdır.

 Milli sporculara aktif spor hayatları sonrasında devlet güvencesi sağlanmalıdır.

 Futbolda havuz sistemi uygulamasına son verilmelidir.

 Futbol takımlarına toplam maksimum maaş limiti uygulanmalıdır.

 Kulüpler futbolcularla 1 yıldan uzun süreli sözleşme yapamamalıdır.

 Medya organları spora ayırdıkları haber ve programların yarısını futbol dışındaki branşlara ayırmalıdır.

 Milli takımlara yabancı oyuncu seçilebilmelidir.

 Milli takımlar ülkelerinin etnik çeşitliliğini yansıtmalıdır.

 Olimpiyat haberlerinde kadın ve erkeklere eşit derecede yer verilmelidir.

 Profesyonel sporculardan alınan vergi oranı diğer sektörlerle aynı olmalıdır.

 Seyircisiz maç yasağı kaldırılmalıdır.

 Sporda doping kullanımı serbest bırakılmalıdır.

 Spor kulüpleri kurumsal gelirlerinden daha fazlasını harcayamamalıdır.

 Spor kulüplerinin başkanlarını taraftarları seçmelidir.

 Spor kulüplerinin sporcuları milli takıma göndermeme hakkı bulunmalıdır.

Spor müsabakaları üzerine bahis oynanması yasaklanmalıdır.

 Şiddet temelli sporlar yasaklanmalıdır.

 Teşvik primi serbest bırakılmalıdır.


ŞİRKETLER VE ÖZEL SEKTÖR (7)

 Borsada hisseleri olan şirketlerin CEO’ları, yaptıkları hatalardan dolayı şirket zarar ettiğinde yargılanmalıdır.

 Bütün şirketlere %15 kar marjı sınırı getirilmelidir.

 Microsoft bölünmelidir.

 Özel şirketler kendi faaliyet alanlarındaki sosyal sorumluluk projesine ve STK’lara hiçbir maddi destekte bulunamamalıdır.

 Reklamlarda rakip firmalar yerilebilmelidir.

 Şirketlerin reklam vermesi yasaklanmalıdır.

 Yolsuzluk nedeniyle mal varlıklarına el konulmuş patronlara bu varlıkların kontrolü verilerek borçlarını ödeme fırsatı tanınmalıdır.


TOPLUM VE SOSYAL YAPI (10)

 Bir yerleşim yerinde (il, ilçe, köy, belediye vb.) çoğunluk azınlığı referandumla yerleşim yeri dışına çıkarabilmelidir.

 Çocuklara yönelik televizyon programlarında eşcinselleri temsil eden karakter ve öğelerin kullanılma zorunluluğu getirilmelidir.

 Devlet metropollere göç etmiş ailelere geri dönmeleri şartıyla maaş bağlamalıdır.

 Eşcinsel hareketi eşcinsel ünlüleri dışlamalıdır.

 Hiçbir resmi kurum ve özel medya organı şehitlik kavramını kullanamamalıdır.

 İlköğretim okullarındaki and törenleri kaldırılmalıdır.

 Kızlık zarı doğum ile birlikte alınmalıdır.

 Metropollerde hane halkının hepsinin işsiz kalması durumunda aile, memleketine geri gönderilmelidir.

 Temsili kurtuluş günü kutlamaları yasaklanmalıdır.

 LGBTT hareketi, onur yürüyüşlerine karşı çıkmalıdır.


ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE DIŞ POLİTİKA (22)

 ABD İran’a savaş açtığı takdirde Türkiye de savaşa girmelidir.

 Baskıcı rejimlere karşı silahlı mücadeleye girmiş kişilere mültecilik hakkında öncelik verilmelidir.

 Batı’nın antidemokratik ülkelerdeki muhalif grupları silahlandırması yanlış bir yoldur.

 El Fetih, Hamas’la masaya oturduğu için Batı tarafından dışlanmalıdır.

 Erivan, Ermeni Diasporasını reddetmelidir.

 G-8 Ülkeleri üçüncü dünya ülkelerinin borçlarını silmelidir.

 Gelişmekte olan ülkelere yapılan yardımlara devam etmede demokratikleşme şartı aranmalıdır.

 İsrail PKK’ya açıkça destek vermelidir.

 İsrail’in İran’a karşı önleyici saldırıda bulunması meşrudur.

 İsrail, İran’ın nükleer tesislerini bombalamalıdır.

 KKTC hükümeti Türkiye’nin garantörlüğünü reddetmelidir.

 NATO Pakistan’ı işgal etmelidir.

 NATO Türkiye’nin nükleer silah sahibi olmasını sağlamalıdır.

 Nobel Barış Ödülü kaldırılmalıdır.

 Türkiye arabuluculuk yapmamalıdır.

 Türkiye Bağımsız Kosova’yı tanımaktan vazgeçmelidir.

 Türkiye Irak’ta federal devlet yapısını desteklemelidir.

 Türkiye İran’ın nükleer politikasında Batılı ülkelerin tarafında yer almalıdır.

 Türkiye İsrail’le müttefik olmamalıdır.

 Türkiye Mısır’da Müslüman Kardeşler Örgütü’nü aktif şekilde desteklemelidir.

 Türkiye, NATO desteği olması halinde, Esad rejimini devirmek için Suriye’ye kara harekatı gerçekleştirmelidir.

 Türkiye ve Yunanistan ortak tarih müfredatı düzenlemelidir.


ULUSLARARASI HUKUK (11)

 Afrika’daki insani krizlere sadece Afrika Birliği müdahale edebilmelidir.

 BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin veto yetkisi kaldırılmalıdır.

 Diktatörlere suikast düzenlenmelidir.

 Eski kolonilerin doğal kaynakları kamulaştırılmalıdır.

 İşgal sonrası yeniden yapılandırma sürecinde sadece işgale destek veren ülkelerin şirketleri yer almalıdır.

 Meclisler soykırım kararı alamamalıdır.

 Savaşan devletlere yardım eden devletler savaşta taraf sayılmalıdır.

 Savaş zamanında sivil-yetişkin erkekler öldürülebilmelidir.

 Ülke işgali bu ülkelerin öz kaynaklarının “kamulaştırılması” şartıyla meşru kılınabilir.

 Ülkeler hiçbir sebepten ötürü sağlık boykotu uygulamamalıdır.

 Ülkelerin BM Güvenlik Konseyi kararı olmaksızın, insani sebeplerle savaşa gitmeleri meşru olmalıdır.


YEREL YÖNETİMLER (6)

 Belediye bütçeleri hükümet tarafından belirlenmemelidir.

 Belediyeler hizmetlerinde yerel dilleri kullanmalıdır.

 Belediyeler kentsel dönüşüm projeleri kapsamında bireyleri zorla evlerinden çıkaramamalıdır.

 Büyük şehirlerde tüm şehir halkını ilgilendiren konularda referanduma gidilmelidir.

 Vatandaşlar vergilerini bağlı oldukları belediyelere vermelidir.

 Yerel yönetimlerce sağlanan kamu hizmetlerinde Türkçe’den başka dillerin kullanılmasına izin verilmelidir.

Reklamlar